Naše Služby

Company information

Naším klientům nabízíme individuální služby koncipované tak, abychom dokázali efektivně plni specifické požadavky jednotlivých zákazníků za použití standardních a osvědčených postupů a metodik

Našim cílem je vytvářet dlouhodobý vztah, který nám umožní poskytovat služby s maximální přidanou hodnotou a našim zákazníkům přináší špičkové výsledky. 

Komplexní dodávka projektů

Projekty jsou nástroj na přeměnu plánů managementu společnosti do reálné podoby.

Realizace zakázek formou komplexní dodávky projektů (na klíč) obsahuje činnosti:

 • spojené s koncepčním řešením celého projektu za stanovených podmínek.
 • Zajištění veškerých dodávek, vč. dodávek od ostatních subdodavatelů.
 • Koordinace průběhu celého projektu a činnosti nutné pro uvedení výsledku projektu do "rutinního provozu".
 • Služby quality assurence.
 • Komplexní dokumentaci a podklady pro předávku.
 • Školení vybraných pracovníků.
 • Po-implementační podporu.

Na rozdíl od prostého outsourcingu projektových manažerů (projektového řízení) v této službě nabízíme navíc garance za úspěšný průběh a realizaci projektu.  

Outsourcing projektového řízení

Služba outsourcing projektového řízení umožňuje naším klientům rychle získat klíčové know-how v oblasti projektového řízení, dostatek kvalifikovaných zdrojů a využít zkušenosti a metodiky naší společnosti.

Outsourcingu projektového řízení obsahuje služby:

 • Řízení projektů a projektového portfolia - kapacita vybraného projektového manažera, nebo týmu projektové kanceláře
 • Založení projektové kanceláře
 • Quality assurance vybraných projektů
 • Nastavení kontrolního rámce projektů
 • Školení projektového řízení
 • Revize a úprava stávající metodiky projektového řízení  

Zajištění lidských zdrojů

V rámci této služby vyhledáváme a dodáváme vhodné externí kandidáty dle Vašich aktuálních potřeb (bodyshop). 

Součástí poskytovaných služeb je:

 • definice požadavků na konkrétní pozice.
 • Identifikace vhodných kandidátů v naší databázi.
 • Příprava individuální nabídky.
 • Garance kvality vybraného kandidáta.

V případě zájmu zastřešíme kompletní agendu externích pracovníků ve společnosti.